Általános szerződési feltételek

A webáruház üzemeltetője:

Imedias Kiadó Lóczy István egyéni vállalkozó

8651 Balatonszabadi, Honvéd u. 28.

Adószám: 60596761-1-34

Nyilvántartási szám:  21670931
E-mail címinfo@imediaskiado.com
Telefonszám: +36 30 576 6204

Bankszámla száma: 11600006-00000000-84148063 (Erste Bank)

Kérjük, amennyiben vásárolni kíván webáruházunkban, olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontját elfogadja.  

Megvásárolható termékek

Webáruházunkban könyveket lehet vásárolni. Ezek legnagyobb része az Imedias Kiadó saját kiadványa, de kisebb részben más kiadóknak (a kiadványaink témáihoz illeszkedő) a kiadványai, illetve alkalmanként egyedi antikvár könyvek is vásárolhatók.

Az egyes könyveknél feltüntetjük a termék árát, a választható szállítási és fizetési módokat, valamint a kötetek rövid ismertetőit.

Amennyiben valamelyik könyvünk elfogyott, a “Jelenleg nem rendelhető” kifejezés jelenik meg mellette, és a terméket nem lehet kosárba tenni.

Regisztráció

A regisztráció nem kötelező, vásárolni regisztráció nélkül is lehet.

A regisztráció előnyei:

-ha később is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni,
-értesítést kaphat új termékeinkről és az esetleges akciókról

A regisztráció egyszerű, az adatokat pedig nem adjuk tovább.

A megrendelés menete

1. A termék adatlapján rákattintva a „Kosárba” gombra, a termék belekerül az úgynevezett virtuális kosárba.
2. A vásárlás további folytatásához kattints a „Vásárlás folytatásagombra, mellyel visszakerülsz az iménti termék adatlapjára.
3. Minden megvásárolni kívánt terméket ugyanúgy a “Kosárba” gombbal lehet a virtuális kosárba tenni.
4. Amikor a könyvek kiválogatásával végeztél, kattints a „Kosár” feliratra, hogy megtekinthesd annak tartalmát. Az itt elhelyezett termékeket törölheted, illetve a mennyiségüket módosíthatod..
5. A „Fizetés” gombra kattintva meg kell adni a vásárláshoz szükséges személyes adatokat, vagy ha korábban regisztráltál, be kell lépni a saját fiókba.
6. Ezután ki kell választani az igényelt szállítási és fizetési módot, majd az adatok ellenőrzése után ki kell egyenlíteni a vételárat.

A megrendelésről visszaigazoló emailt küldünk.

7. A honlapon rögzített megrendeléseket 2 munkanapon belül postára adjuk. (Az előzetes banki átutalással megrendelt könyvek esetében a vételár átutalását követően 2 munkanapon belül)

A bankkártyás és átutalásos fizetés esetén azokat a megrendeléseket, ahol 48 órán belül nem történik meg a tényleges kifizetés, töröljük. Természetesen ezeket a megrendeléseket újra le lehet adni. 

 

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben, a megrendelővel történő egyeztetést követően. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg a küldő részére.

 

Fizetési módok

Utánvétel esetén, a megrendelt terméket a csomag átvételekor a kézbesítőnek kell kifizetni.

Online bankkártyás fizetéskor a fizetést követően átvételkor más költség nem jelentkezik.
Előre utalás esetén is tartalmazza az ár a kiszállítás díját. A szállítást az összegnek a bankszámlánkra való megérkezése után indítjuk el.

Utólagos átutalásra is van lehetőség, intézmények vagy visszatérő vásárlók részére, de ez a fizetési mód a honlapon automatikusan nem jelenik meg, így nem is választható. Ilyen igény esetén lépj kapcsolatba velünk email címünkön vagy telefonszámunkon.  

 

Szállítás

A megrendelt könyveket a Magyar Posta útján juttatjuk el a címzettekhez, ajánlott levélben vagy csomagként. Amennyiben a címzett nem tudja átvenni a megadott címen a kézbesítés alkalmával a küldeményt, a kézbesítő írásos értesítést hagy a számára, és a küldeményt a továbbiakban, a megadott időtartamon belül, a postahivatalban lehet átvenni.    

A rendeléseket 3 munkanapon belül postára adjuk. A 17 óra után rögzítésre kerülő megrendelés ebből a szempontból másnapi megrendelésnek számít.

Garancia

Esetleges fizikai hibák előfordulásakor kérjük, lépjen velünk kapcsolatba. A könyvek esetében azok tartalmáért nem tartozunk felelősséggel.

Elállás joga (végfelhasználó, magánszemély részére)

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog. Ilyen, a webáruházunkban is előfordulható eset: Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
Tekintettel, hogy a távollevők között kötött szerződésekről szóló, kormányrendelet szabályozása értelmében a céges vásárló nem minősül fogyasztónak a megrendelt termékkel kapcsolatban utólagosan elálláshoz nincsen joga. A bontatlan termékeket előre egyeztetett áron visszavásároljuk, beszámítjuk a következő vásárlás alkalmával. Ennek mértéke maximum az eredeti vételár 80%-a. konkrét  igény esetén érdeklődj emailban.
A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.

Kivonat a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől tízennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított tízennégy nap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított tízennégy nap elteltéig gyakorolhatja. (3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított tízennégy nap elteltéig. (4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. (5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. (6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot: a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ; c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta; e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében; f) szerencsejáték-szerződés esetében.

 

Elállási jog gyakorlásának menete

14 napon belül jogosult vagy indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a szállítótól a terméket átvették. Ha az elállási/felmondási jogával élni kívánsz, elállási/felmondási szándékod tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles írásban, emailen vagy postai ajánlott levélben eljuttatni az ügyfélszolgálatunkhoz,

 

Ha elállsz ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az általad teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választottál.)

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulásod adod; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag semmilyen többletköltség nem terhel.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

Köteles vagy számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a vásárló viseli.

A termékben bekövetkezett értékcsökkenés csak akkor állapítható meg, ha az a termék jellegének és tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A megrendelt terméket postai úton kell eljuttatni a címünkre. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat nem vesszük át!

 

Vásárlói bejelentések, panaszok kezelése

A vásárló a szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat ügyfélszolgálatunknak jelentheti be. A bejelentéseket, panaszokat 30 napon belül kivizsgáljuk, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatjuk a vásárlót.

 

Amennyiben a vásárló a fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. 

 

Békéltető testület. A fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez.